ელექტრონული სამედიცინო ბარათი  | მხოლოდ ჩვენთან | ორსულობის კალენდარი | ორსულობის კალკულატორი |    კონკურსები | ორსულობისას ჩასატარებელი გამოკვლევები| სამედიცინო ტექნიკა | ვაკანსიები |
 

 

Price List

Price list for non-Georgia citizens

 

Hormonal and TORCH analysis:

Analyze

Price GEL

1

TSH

20

2

Free T4

20

3

Free T3

20

4

Anti TPO

21

5

Anti TG

21

6

FSH

20

7

LH

20

8

Prolactine

20

9

DHEA-S

24

10

Free Testosterone

24

11

17 OH Progesterone

24

12

Progesterone

20

13

Β-HCG

30

14

AFP

20

15

Cortisole

25

16

AMH –Anti Mullerian Hormone

100

17

Insuline

22

18

C-Peptide

30

19

Anti-Cardiolipine IgM/IgG

30

20

CMV IgM

20

21

CMV IgG

20

22

HSV ½ IgM

20

23

HSV ½ IgG

20

24

Chlamydia IgG

20

25

Chlamydia IgA

20

26

Toxo IgM

20

27

Toxo IgG

20

28

Rubella IgG

20

 

 

Procedure price-list

 

Procedure

Price  GEL

1

OB-Gyn Consultation

50

2

Colposcopy

50

3

Pap-Smear Test

50

4

Sperm Analysis

50

5

IUI-Intrauterine insemination

360

6

IUI Twice per cycle

400

7

Hysteroscopy and polyps hysteroresction

450

8

IVF-ICSI Procedure

3000

 

Important: We practice only Mini IVF procedure, i.e. minimal stimulation IVF or natural cycle IVF. This method is less effective – 25% live births vs 34% of standard IVF (controlled hyperstimulation IVF) for women younger 35 year, but results are equal for women older than 40 years (12%). Mini IVF is less invasive, do not increases ovarian cancer risk after, no risk of ovarian hyperstimulation syndrome and cost effective for patient. Really “baby’s price” is lower with for mini-IVF procedure, despite of less efficiency of mini IVF.

We do not practice sperm aspiration in case of male azoospermia.

We can help with accommodation in hotels near clinic.

Please e-mail us with any questions.

 

Address: 25 George Brtskinvale st., Tbilisi,  Tel: +99532 2538490

E-mail: secretary@medea.ge

Центр Репродуктивного Здоровья МЕДЕА

 

Услуги и цены для иностранных граждан

 

Анализи на Гормоны и ТОРЧ - Инфекции

Наименование

Цена  ГЕЛ

1

TSH

20

2

Free T4

20

3

Free T3

20

4

Anti TPO

21

5

Anti TG

21

6

FSH

20

7

LH

20

8

Prolactine

20

9

DHEA-S

24

10

Free Testosterone

24

11

17 OH Progesterone

24

12

Progesterone

20

13

Β-HCG

30

14

AFP

20

15

Cortisole

25

16

AMH –Anti Mullerian Hormone

100

17

Insuline

22

18

C-Peptide

30

19

Anti-Cardiolipine IgM/IgG

30

20

CMV IgM

20

21

CMV IgG

20

22

HSV ½ IgM

20

23

HSV ½ IgG

20

24

Chlamydia IgG

20

25

Chlamydia IgA

20

26

Toxo IgM

20

27

Toxo IgG

20

28

Rubella IgG

20

 

 

 

 

Наименование

Цена  ГЕЛ

1

OB-Gyn Consultation

50

2

Colposcopy

50

3

Pap-Smear Test

50

4

Sperm Analysis

50

5

IUI-Intrauterine insemination

360

6

IUI Twice per cycle

400

7

Hysteroscopy and polyps hysteroresction

450

8

IVF-ICSI Procedure

3000

 

Внимание – Клиника Медея практикует только Мини ЭКО процедуру, что означает ЭКО c минимальной стимуляцией или ЭКО в нативном цикле. Этот метод менее результативен  - 25% живорождаемость против 34% стандартного ЭКО для женщин до 35 лет, однако результативность становится практически одинаковой для возрастной группы после 40 лет (12%). Мини ЭКО менее инвазивен для женщины, нет риска синдрома гиперстимуляций яичников, не увеличивается частота возникновения рака яичников в последующем периоде и метод настолько экономичен для пациента, что «стоимость ребенка» получается гораздо ниже, чем при стандартном методе, несмотря на меньший процент живорождаемости.

Замечание: Мы не практикуем аспирацию спермы при азооспермии мужчины.

Мы поможем устроиться в гостинице недалеко от клиники.

Пожалуйста звоните нам или свяжитесь по мейлу.

Адрес: Тбилиси, Ул. Георгия Брцкинвале 25, тел: +99532 2538490

E-mail: secretary@medea.ge

  

    © Medea.Ge All Rights Reserved                                                                                                                 Created By Tsotne Chitiashvili